[category_name] |[title]<" />

js数据调用无法调出问题分类怎么办?

wwwgbwd5com |浏览970次
收藏|2016-05-31 13:54

    <li><a target="_blank" href="*/c-[cid].html" class="deantype"> [category_name] </a><span>|</span><a target="_blank" href="*/q-[qid].html">[title]</a><em>[format_time]</em><div class="clear"></div>  </li>   

这样子为什么无法调用出问题分类?

回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答

验证码

  换一个
全部回答(0)
0人关注该问题
+1
 加载中...